Спільний план роботи
на ІІ семестр 2014/2015 навчального року
молодого спеціаліста, вчителя англійської мови ХЗОШ № 131
Череватенко Аліни Володимирівни
та вчителя-наставника Кострикіної Світлани Валеріївни

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Форма роботи Вихід Виконавець Примітка
1. Розгляд методів, що використовуються на уроці первинного закріплення матеріалу 14.01.2015 бесіда інформація Кострикіна С.В
2. Спільна розробка етапів уроку первинного закріплення матеріалу 21.01.2015 деталізація консультація пам’ятка Кострикіна С.В
3. Використання різних методів з метою актуалізації опорних знать, умінь і навичок учнів 28.01.2015 консультація обговорення пам’ятка Кострикіна С.В
4. Контроль за роботою з самоосвіти 30.01.2015 консультація обговорення аналіз та корекція Кострикіна С.В
5. Розгляд методів, що використовуються на уроці узагальнення вивченого матеріалу 04.02.2015 бесіда інформація Кострикіна С.В
6. Спільна розробка етапів уроку узагальнення вивченого матеріалу 11.02.2015 деталізація консультація пам’ятка Кострикіна С.В
7. Використання різних методів з метою актуалізації опорних знать, умінь і навичок учнів 18.02.2015 консультація обговорення пам’ятка Кострикіна С.В
8. Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги протягом лютого відвідування і аналіз уроків рекомендації Кострикіна С.В
9. Розгляд методів, що використовуються на уроці контролю і корекції знань учнів 04.03.2015 бесіда методичні матеріали Кострикіна С.В
10. Спільна розробка етапів уроку контролю і корекції знань учнів 11.03.2015 консільтація поурочні розробки Кострикіна С.В
11. Проведення коментованого оцінювання роботи учнів 18.03.2015 бесіда пам’ятка Кострикіна С.В
12. Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги протягом березня аналіз уроків рекомендації Кострикіна С.В
13. Розгляд методів, що використовуються на комбінованому уроці 01.04.2015 бесіда методичні матеріали Кострикіна С.В
14. Спільна розробка етапів комбінованого уроку 08.04.2015 консультація поурочні розробки Кострикіна С.В
15. Проведення етапу мотивації до навчальної діяльності 15.04.2015 бесіда пам’ятка Кострикіна С.В
16. Контроль за роботою з самоосвіти січень-квітень бесіди аналіз та корекція Кострикіна С.В
17. Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги протягом березня аналіз уроків рекомендації Кострикіна С.В
18. Розгляд методів, що використовуються на уроці контролю знань та вмінь. 06.05.2015 бесіда методичні матеріали Кострикіна С.В
19. Спільна розробка етапів уроку контролю знаній та вмінь. Корекція знань учнів. 14.05.2015 консультація поурочні розробки Кострикіна С.В
20. Категорії ключових компетентностей. 16.05.2015 бесіда пам’ятка Кострикіна С.В
21. Критерії оцінювання ефективності урок в аспекті адаптованої моделі інтегральної технології. 21.05.2015 бесіда пам’ятка Кострикіна С.В
22. Підведення підсумків роботи за самоосвітою. протягом травня аналіз уроків рекомендації Кострикіна С.В

Спільний план роботи
на ІІ семестр 2014/2015 навчального року
молодого спеціаліста, вчителя музичного мистецтва ХЗОШ № 131
Коротич Катерини Віталіївни
та вчителя–наставника Коленкіної Людмили Іванівни

№ з/п Зміст роботи Термін Форма роботи Вихід Викона-вець Прим.
1 Календарно-тематичне планування в 5 -6 класах на ІІ семестр 2014-2015 н.р 16.01.15 інструктаж календарні плани Коротич К.В
2 Урок музичного мистецтва в системі особистісно зорієнтованого навчання 23.01.15 методичний діалог пам’ятка Коленкіна Л.І
3 Формування системи художніх знань на уроках музичного мистецтва в умовах розвивального освітнього середовища 30.01.15 бесіда інформація Коленкіна Л.І
4 Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги протягом січня відвідування уроків і аналіз уроків рекомендації Коленкіна Л.І
5 Міжпредметні зв’язки на уроках музичного мистецтва 06.02.15 консультація пам’ятка Коленкіна Л.І
6 Психологічний тренінг «Аналіз педагогічних ситуацій» 13.02.15 аналіз педагогічних ситуацій тренінг Коленкіна Л.І
7 Тренінг «Оригінальний початок уроку» 20.02.15 методичний діалог практичне використання напрацювань Коротич К.В
8 Відкритий урок 27.02.15 консультація відкритий урок Коротич К.В
9 Організація індивідуальної роботи з батьками. 06.03.15 бесіда інформація Коленкіна Л.І
10 Методика стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів 13.03.15 бесіда інформація Коленкіна Л.І
11 Чинники, щовпливають на створення сприятливого психологічного клімату на уроці. 20.03.15 консультація рекомендації Коленкіна Л.І
12 Відвідування позакласного заходу протягом березня аналіз заходу рекомендації Коленкіна Л.І
13 Організація індивідуальної роботи з батьками. 03.04.15 бесіда пам’ятка Коленкіна Л.І
14 Впровадження в практику нових педагогічних технологій та інновацій. 10.04.15 бесіда методичний матеріал Коленкіна Л.І
15 Форми організації годин спілкування 17.04.15 бесіда розробка години спілкування Коротич К.В
16 Використання рольової гри як засобу формування комунікативної та навчально–пізнавальної компетенції 24.04.15 консультація розробка уроку Коротич К.В
17 Організація індивідуальної роботи з батьками. 01.05.15 бесіда рекомендації Коленкіна Л.І
18 Роль музичної бібліотеки в формуванні предметних і ключових компетентностей учнів 08.05.15 бесіда практичне використання музичного матеріалу Коротич К.В
19 Розгляд власних розробок молодого вчителя 15.05.15 демонстрація розробки уроків Коротич К.В
20 Методика проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та організації літнього відпочинку учнів. 22.05.15 бесіда рекомендації Коленкіна Л.І

Спільний план роботи
на ІІ семестр 2014/2015 навчального року
молодого спеціаліста, вчителя фізичної культури ХЗОШ № 131
Журавля Володимира Валерійовича
та вчителя-наставника Дубкової Тамари Павлівни

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Форма роботи Вихід Виконавець Примітка
1. Контроль за правильністю складання календарно-тематичних планів на ІІ сем. 12-16. 01. 2015 Консультація Рекомендації Дубкова Т.П.
2. Теорія та методика проведення уроків зі спортивних ігор (футбол, баскетбол) 19-30. 01 2015 Консультація Пам’ятка Дубкова Т.П.
3. Сучасні методи фізичного виховання школярів. 02-13. 02. 2015 Консультація Пам’ятка Журавель В.В.
4. Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги 16-27. 02. 2015 Відвідування і аналіз уроків Рекомендації Дубкова Т.П.
5. Мотивація навчальної діяльності учнів 02-13. 03. 2015 Консультація Пам’ятка Журавель В.В.
6. Контроль за роботою з самоосвіти 16-20. 03. 2015 Аналіз виконаної роботи Рекомендації Дубкова Т.П. Журавель В.В.
7. Технологія цілепокладання на уроках футболу 01-15. 04. 2015 Консультація Пам’ятка Журавель В.В.
8. Відвідування уроків із метою надання методичної допомоги 16-30. 04. 2015 Відвідування і аналіз уроків Рекомендації Дубкова Т.П.
9. Організація диференційованої роботи учнів на уроках легкої атлетики 04-15. 05. 2015 Консультація Пам’ятка Журавель В.В.
10. Допомога в плануванні та організації позашкільної фізкультурно-масової і спортивної роботи 18-29. 05. 2015 Консультація Рекомендації Дубкова Т.П. Журавель В.В.

Спільний план роботи
на ІІ семестр 2014/2015 навчального року
молодого спеціаліста, соціального педагога ХЗОШ № 131
Уварової Євгенії Іллівни
та наставника Момот Олени Петрівни

№ з/п Зміст роботи Дата проведення Форма роботи Вихід Виконавець Примітка
1. Психолого-педагогічна допомога дитині, яка отримала гостру психологічну травму 15.01.2015 консультація інформація Момот О.П.
2. Ознайомлення з вправами для роботи з самооцінкою та для емоційної підтримки 29.01.2015 консультація опанування вправами Момот О.П. Уварова Є.І.
3. Робота з емоційними станами 12.02.2015 тренінг опанування методиками Момот О.П. Уварова Є.І.
4. Класний керівник, соціальний педагог, психолог: аспекти взаємодії 26.02.2015 бесіда інформація Момот О.П.
5. Формування навичок партнерської взаємодії у підлітків 12.03.2015 консультація ознайомлення з тренінговими методиками для підлітків Момот О.П. Уварова Є.І.
6. Особливості проведення консультацій шкільним соціальним педагогом 19.03.2015 бесіда рекомендації Момот О.П.
7. Конфліктні діти: як з ними працювати? 09.04.2015 консультація рекомендації Момот О.П.
8. Агресивна поведінка: причини та прояви 23.04.2015 консультація рекомендації Момот О.П.
9. Ознайомлення з методами роботи з проявами агресії 14.05.2015 тренінг опанування методиками Момот О.П. Уварова Є.І.
10. Соціально-педагогічна підтримка комфорту педпрацівників 28.05.2015 бесіда інформація Момот О.П.
Кол-во просмотров: 101