Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова
на 2018-2022 роки

Номер 826/17

Сесія 16/7

Тип Нормативные документы

Дата прийняття 08.11.17

Видавник Харьковский городской совет

Вид Решение

УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 16 сесія 7 скликання УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 16 сессия 7 созыва

РІШЕННЯ

Від 08.11.2017 № 826/17

м. Харків

Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою створення умов для забезпечення населення м. Харкова доступною та якісною освітою, розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти міста, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки (додається).

2. Фінансування Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки здійснювати згідно із затвердженим кошторисом окремо на кожен рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток

до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки»

від 08.11.2017 № 826/17

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

м. Харків

2017 рік

2.2. Загальна середня та позашкільна освіта

Аналіз сучасної ситуації (початкових умов)

У місті функціонує 207 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, в яких навчається більше 118 тис. учнів (2010 рік - 101 тис. учнів):

- 187 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (33 спеціалізовані школи, 8 навчально-виховних комплексів,

10 ліцеїв, 23 гімназії, 1 школа-інтернат, 5 вечірніх (змінних) шкіл, 107 загальноосвітніх шкіл);

- 20 приватних загальноосвітніх навчальних закладів.

Функціонує 28 позашкільних навчальних закладів (9 центрів (палаців) дитячої та юнацької творчості, 2 станції юних техніків, 1 школа мистецтв, 1 дитячо-юнацький клуб моряків, 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, З центри позашкільної освіти).

Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров'я та формування здорового способу життя дітей. При цьому важливе значення має організація харчування учнів і вихованців навчальних закладів.

Харків - єдине місто в Україні, де майже 13 тисяч першокласників щодня безкоштовно отримують молоко гарантованої якості; 50 тисяч школярів початкових класів та близько 2 тисяч учнів пільгових категорій забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням.

У дитячих садках 5,5 тисяч вихованців мають пільги на харчування.

Харківською міською радою прийнято рішення про звільнення від плати за харчування дітей загиблих учасників АТО.

Результатом спільної роботи з КП «Комбінат дитячого харчування» є налагоджена система організації харчування учнів, що включає контроль за якістю продуктів та виконанням санітарно-гігієнічних норм.

Планомірно здійснюється оновлення технологічного обладнання. У 2017 році для 110 шкіл і дитячих садків придбано 170 зазначених одиниць.

УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 17 сесія 7 скликання УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17 сессия 7 созыва

Від 20.12.2017 №905/17

м. Харків

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.5. Вилучити з пунктів 16, 17 підрозділу 2.2.2. «Організація харчування учнів і вихованців» розділу 2.2. «Загальна середня та позашкільна освіта» напряму 2 «Удосконалення змісту і технологій освіти» «загиблих».

Информационное сообщение о бюджете города Харькова на 2018 год

Департамент бюджета и финансов сообщает, что 20.12.2017 года Харьковским городским советом утвержден бюджет г. Харькова на 2018 год, сформированный на основании норм, определенных Бюджетным кодексом Украины, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», Налоговым кодексом Украины и другими законодательными актами, касающимися местных бюджетов и межбюджетных отношений, а также с учетом основных макропоказателей экономического и социального развития как Украины, так и города Харькова на 2018 год.

На питание детей в детских дошкольных учреждениях (с учетом сохранения родительской платы в размере 60% от установленной нормы стоимости питания) будет направлено 162,1 млн грн. При этом стоимость питания на 1 ребенка в день составит:

- в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) – 18,0 грн;

- в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 23,0 грн;

-в санаторных и специализированных группах (в возрасте до 3 лет) – 19,0 грн;

- в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 24,0 грн.

На питание учащихся 1-4 классов и учащихся льготного контингента планируется направить 86,6 млн грн, при этом стоимость питания 1 учащегося в день увеличена в 2018 году на 1,5 гривны.

Также предусмотрено 20,1 млн грн на питание молоком учащихся 1 классов и приобретение новогодних кондитерских подарков.

На обеспечение бесплатного питания детей участников антитеррористической операции запланировано 1,8 млн грн.

С 01.01.2018 дети участников АТО питаются бесплатно.

Пакет документов:

Заявление

Удостоверение участника АТО

Свидетельство о рождении ребенка

Справка с места жительства о составе семьи

Кiлькiсть переглядiв: 695